Děkuji Vám za podporu

Nejdůležitější podporou je samozřejmě Vaše účast ve volbách prezidenta republiky 2023.

Pokud byste se však chtěli dobrovolnicky jakýmkoli způsobem k naší kampani připojit, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: dotazy@tomasbrezinaprezident.cz.

Delegování členů do okrskové volební komise pro volbu prezidenta

Občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, může vyslat (delegovat) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise a podílet se tak na činnosti komise. Tito delegovaní mohou dohlížet zejména na správnost postupu při hlasování a sčítání hlasů v daném okrsku při volbě prezidenta.

Pokud mě chcete podpořit tímto způsobem a dohlédnout na korektnost voleb prezidenta republiky, zašlete nám na e-mailovou adresu dotazy@tomasbrezinaprezident.cz následující údaje:

• jméno, příjmení
• datum narození
• adresa místa trvalého pobytu
• telefonní číslo
• údaj, do které okrskové komise si přejete být zařazeni

Transparentní účet

Milí podporovatelé, vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za všechny drobné dary a příspěvky, které mi poskytujete na realizaci kampaně. Vaši laskavou podporu chápu i jako přihlášení se k našemu programu. Větší dary, prosím, nejprve projednejte s naším týmem (dotazy@tomasbrezinaprezident.cz), neboť se chceme vyhnout jakýmkoli nejasnostem či pochybnostem, jež by v průběhu kampaně mohly nastat.

Transparentní účet


Tomáš Březina, kandidát na prezidenta

Tomáš Březina
Adresa
  • Korunní 810/104
  • 101 00 Praha 10
Kontakt

dotazy@tomasbrezinaprezident.cz
media@tomasbrezinaprezident.cz

Sledujte nás