Prezident nesmí mlčet, říká Tomáš Březina

Jedním z kandidátů pro příští volbu prezidenta České republiky je i Tomáš Březina. Jako první ze všech doposud známých uchazečů sehnal 50 tisíc podpisů potřebných pro podání své kandidatury. Co by dělal při zvolení do funkce jinak, než současný prezident Miloš Zeman?

Občané nemají k prezidentovi důvěru
Na otázku, jak by si na rozdíl od Miloše Zemana počínal ve vztahu k současné vládě, odpověděl Tomáš Březina následovně: „Pan prezident Zeman byl a je tvrdý jen v mezích svých zájmů, nevšiml jsem si tvrdosti ve prospěch občanů. Možná sám sebe chápe jinak, ale já to vnímám, jak říkám. Současná ekonomická a společenská situace je zřejmě pro ČR nejhorší za posledních třicet let. Opětovně říkám, že takzvaní političtí mazáci nemají schopnosti, a proto ani vizi jakéhokoliv řešení. Proto mlčí a zřejmě čekají, že vše se vyřeší samo, nebo to někdo provede za nás. Občané to intuitivně vnímají, nemají důvěru ani k vládě, ani k prezidentovi.“ Proto by Březina chtěl být prezidentem jiným, a to velmi aktivním. Podle něj zvolí v přímé volbě následujícího prezidenta občané, jež mu tak udělí mandát v počtu minimálně 3 milionů voličů. „Bude tedy mít silnější mandát než jakákoli koaliční vláda vzešlá z poměrného volebního systému. Nový prezident bude dokonce vůči svým voličům povinován efektivně konat v jejich prospěch,“ vysvětluje svůj postoj Březina.

Prezident nesmí mlčet
Březina si je vědom síly prezidentského hlasu, který musí využívat ve prospěch občanů: „Prezident nesmí mlčet. Je minimálně rovnocenným partnerem vlády, má ohromné slovo při jejím sestavování. Jeho hlas je nesmírně silný. To je základ.“ Od toho chce odvíjet také svou prezidentskou kampaň. Březina je přesvědčen, že už jako kandidát na prezidenta musí hovořit o tom, jaké kroky vláda učinila, ať už dobré, či špatné. „Aby veřejnost věděla, koho volí. Jinak by to byla jen soutěž o to, kdo jak vypadá na známkách, kdo se lépe umí uklonit a kdo umí hezkých pár frází. Kdo má hezký tón hlasu, kdo má hezčí pěšinku. To bych byl silně hendikepován, protože mám velmi širokou pěšinku,“ usmívá se.

Zeman mohl být průkopníkem
Nejen Březina, ale i současný prezident Zeman si uvědomuje sílu mandátu, nicméně Březina se zabývá otázkou, zdali ji v některých případech nynější hlava státu spíše nezneužívá. Březina ho nechce kritizovat, avšak nesouhlasí s tím, aby Zeman svůj přímý mandát využíval spíše k dráždění občanské společnosti, pro své partikulární zájmy: „Nechci ho nadměrně kritizovat, je již starý a nemocný, ale místo toho, aby výrazněji zasáhl třeba do složení vlády, se věnuje milosti pro člověka, který se podle soudu dopustil trestného činu.“ To je dle Březiny absolutně špatné využívání prezidentské funkce.

Tomáš Březina
Adresa
  • Ing. Tomáš Březina
  • Běhounská 108/7
  • 602 00 Brno 
Kontakt

dotazy@tomasbrezinaprezident.cz
media@tomasbrezinaprezident.cz

Sledujte nás