Volební program

Společně vytvoříme z Česka opět silné a samostatné srdce Evropy

Chápu, že je těžké pochopit politiky, kteří mluví nesrozumitelnou vědeckou mluvou. A říkají odborné nesmysly. A bojí se říct věci tak, jak jsou. Nemám rád ty, kteří neříkají věci narovinu. Mám plné zuby politické korektnosti. Chci mluvit ke všem, chci mluvit jednoduchým českým jazykem.Nad kandidaturou na prezidenta jsem se rozmýšlel dlouho. Roky. Musel jsem do toho rozhodnutí promítnout celý svůj život. Poctivě si přiznat, jestli na to mám. Sílu i inteligenci. Rozhodl jsem se kandidovat, protože chci zlepšit stav České republiky, chci lepší Česko. Česko potřebuje prezidenta do těžkých časů. Vzor, příklad, mravní autoritu. Člověka, který nikdy neselhal a selhat se nechystá. Připojte se ke mně všichni, i Vy, co jste předtím nešli volit a neozývali jste se. Jsem reprezentant i tiché většiny. Společně vytvoříme z Česka opět silné a samostatné srdce Evropy.

Mobirise

1. Pravdivost

Chci pravdivost osobního a veřejného života, silné osobnosti a vzory.

AKTUÁLNÍ STAV
Jsem přesvědčen, že Česká republika je krásná země, skvělá k životu, skvělá k výchově dětí. Jsem patriot, na mém domě a také na všech pobočkách firmy BEST a.s., kterou jsem vybudoval z nuly, vždy vlály české vlajky. Bohužel si navzájem zamlčujeme a nechceme vidět naše nedostatky a slabiny.

CO SE MI NELÍBÍ
Třicet let po sametové revoluci nám ekonomický život, a z toho vyplývající prosperitu, diktují zahraniční globální firmy, tj. zahraniční ekonomiky.
Nemáme české banky, české významné průmyslové firmy, české obchodní potravinové firmy.
Dálnice i železniční koridory nám staví firmy z Francie, Německa, Švédska, Rakouska. Vydělávají u nás obří částky a odvážejí si je do svých zemí.
Neprovedeme-li podstatné změny, nebudou-li naši ekonomiku z valné většiny tvořit české firmy, svou životní úrovní nikdy nedoženeme jmenované země, ani jiné podobné země. Lžeme si navzájem – nejsou to česká auta, české banky, české stavebnictví, české obchody.

CO S TÍM UDĚLÁME
- Musíme začít státním systémovým způsobem preferovat české firmy, české banky.
- Talentovaní lidé a vizionáři dostanou šanci na růst. Tito lidé musí vybudovat nové firemní lídry a zároveň přebírat stávající firemní lídry.
- Takto to na svém území činí Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, a další. Učme se od těchto zemí.
- Z české ekonomiky ročně neodtečeme několik set miliard korun do jiných ekonomik.

2. Druhá transformace České republiky

Je nezbytná druhá transformace Česka, skutečná transformace, nikoliv „hra na digitalizaci“.

AKTUÁLNÍ STAV
První transformace Česka se uskutečnila před desetiletími. Přechod od komunismu do normality – to je minulost. Svět se trvale vyvíjí, nestojí na místě.
Dle oficiálních evropských statistik je každoroční výkon české ekonomiky, přepočtený na jednoho obyvatele, 25 tisíc USD, tedy cca 550 tisíc Kč. Výkon německé, francouzské, rakouské ekonomiky je 2x větší, americké 3x a švýcarské 4x větší.

CO SE MI NELÍBÍ
Posledních 20 let trvale klesá počet zaměstnanců, kteří něco vyrábějí, naopak trvale stoupá počet zaměstnanců, kteří nevyrábějí nic a fakticky žijí z peněz (tj. z daní) těch produktivních. To je lidský i ekonomický nesmysl. Protože zdravá ekonomika je výroba produktu a uplatnění produktu na trhu, nikoliv řeči v zasedačkách a úřadech. Takto nemůže žádné společenství fungovat.

CO S TÍM UDĚLÁME
- Ano, musíme změnit tyto dva klíčové trendy. Ano, toto je klíč k budoucí trvalé a silné prosperitě Česka. Není to nic neznámého. Odborníci i politici tyto dva neblahé trendy znají. Roky je znají. Bohužel nic s tím nedělají. Jen šeptají, že zasáhnout do těchto dvou trendů je politicky neprůchodné. Přeloženo do češtiny: „Když to řeknu nahlas, tak příště nebudu zvolen. A proto raději neudělám nic.“ Zabíjí se tak cesta k růstu životní úrovně, k vyšším důchodům, k funkčnímu sociálnímu státu, k vyšším mzdám. 

3. Odpovědnost za sebe, rodinu a společenství 

Nikdo za nás nikdy nic nevyřeší, musíme se snažit sami.

AKTUÁLNÍ STAV
Bez odpovědnosti za sebe sama, bez osobní odpovědnosti za svoji rodinu, bez osobní odpovědnosti za společenství, ve kterém žiji, bez osobní odpovědnosti za stát, nelze vybudovat dobré vztahy, rozumný život, ekonomickou prosperitu. To není ani pravicový postoj, ani levicový postoj. To je civilizační a životní postoj. Zákon života a přežití.

CO SE MI NELÍBÍ
Nelze například kritizovat EU, jejíž jsme členy, kritizovat její doktríny a těžkopádnosti, současně přitom z EU požadovat a dostávat víc dotací. Brát z EU více, než tam odvádět. Nelze kritizovat evropskou byrokracii, ale přitom mít vlastní byrokracii výrazně větší a nesrozumitelnější.

CO S TÍM UDĚLÁME
- Bez vlastní snahy a bez vlastního nasazení nám nikdo nepomůže, nikdo nebude řešit naše problémy za nás.
- Ano, nejprve si zameťme před vlastním prahem. Staňme se dynamickým, výkonným, pružným, příkladným společenstvím a státem… Pak kritizujme. Ano, nelze budovat tzv. nárokovou civilizaci – mít nárok na dotace, pomoc, spolupráci, a to bez vlastního vkladu.
- Na druhou stranu, všichni se nenarodíme se stejným talentem, do skvělé rodiny, nemáme všichni stejné předpoklady pro život bez problémů. Řadu z nás během života potká zdravotní, ekonomické, či jiné neštěstí. Nic z toho nesmí omezit šance kohokoliv na důstojný život.
- Musíme s tímto vědomím budovat a vybudovat silný sociální stát, který se bude schopen postarat i o ty, kteří se snažili, ale měli smůlu. O nemocné, hendikepované, o skutečně nemohoucí!

4. Skutečná řešení byrokratické hydry

Nechci novou aristokracii a byrokraty, chci skutečné elity.

AKTUÁLNÍ STAV
Více jak dvacet let „bojují“ politické reprezentace s rozrůstající se byrokracií. Jsou to jen slova, nikoliv činy. A předpisy a nařízení doslova dusí naši společnost, lidé nechápou, proč se to děje, proč to je… Počty úředníků i jiných státních zaměstnanců se trvale zvyšují. Zvyšuje se jejich negativní vliv na naše životy.

CO SE MI NELÍBÍ
Byrokratická hydra se zabíjí od hlavy. Prezident je první z rovných, začnu snížením rozpočtu prezidentské kanceláře.

CO S TÍM UDĚLÁME
- Žádné mluvené slovo, žádné antibyrokratické komise, žádné antibyrokratické audity nám nepomohou, nic nevyřeší. Chce-li člověk provést změnu, a politik je reprezentant občanů a společenství, musí mít schopnosti a odvahu nastavit nový systém existence, který překoná ten stávající, udělá ho zbytečným a překonaným. To je jediná cesta. Cesta trvalá a únavná. Jediná.

Adresa
  • Korunní 810/104
  • 101 00 Praha 10
Kontakt

dotazy@tomasbrezinaprezident.cz
media@tomasbrezinaprezident.cz

Sledujte nás